Ofisimizde sağlanan danışmanlık hizmetleri kapsamında yerli ve yabancı müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetleri verilmekte, idari işlemlerin analizi yapılmakta ayrıca yasal takip durumlarında muhtemel sonuçlar ve süreçler hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca bu kapsamda sözleşme taslakları hazırlanmakta gerektiğinde mevcut sözleşmelerin incelenmesi ve uyarlanması sağlanmakta ve örnek formlar tedarik edilmektedir. Ayrıca şirket kuruluşu, birleşme, inceleme, gayrimenkul incelemesi, gayrimenkul ipotekleri gibi işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti verilmekte ve talep edildiğinde bu süreçlerde müvekkiller adına işlemler yapılmaktadır.

Yasal takip hizmetlerimiz kapsamında müvekkillerimizin dava takipleri, tahkim yargılaması, alacak takipleri ve sair hukuki mercilerdeki işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu süreçler öncesinde müvekkillerimizin hukuki ihtilaflardan kaçınmasını sağlayacak sözleşme hazırlanması yahut ihtilaf durumunda dostane çözümler için uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesine yönelik hizmetler verilmektedir.

Kurumların yanı sıra bireysel müvekkillerimize de danışmanlık ve takip hizmetlerini başta sözleşmeler, kişisel davalar, fikri ve sınaî haklara ilişkin hizmetler olmak üzere bireysel müvekkillerine de geniş bir yelpazede sunmaktadır.