Ticaret Hukuku

Güler Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı müvekkillerine şirketler hukuku konusunda hukuki destek sunmaktadır. Büromuzda, müvekkillerimizin beklentilerini doğru bir şekilde anlamak amacıyla onlarla etkili iletişim ve işbirliği kurulmakta ve ihtiyaçlarına uygun etkin çözümler sunulmakta ve şirketlere katma değer sağlanmaktadır. Bu doğrultuda yıllar içinde iş dünyasının önde gelen şirketleri ile kurduğumuz uzun soluklu ilişkiler sürdürülmektedir. Şirketlere verilen hukuki hizmetlerin başında, şirket kuruluş işlemleri, tür değiştirme işlemleri, hisse devir işlemleri, genel kurul toplantılarının yapılması, esas sözleşme değişikliklerinin yapılması, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık, rekabet hukuku ihlallerine karşı hukuki koruma, şirketlerin ihtiyacı olan her alanda sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi ve revize edilmesi hizmetleri gelmektedir. Müvekkillerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlerde geçerli olan spesifik kurallar ve koşullar dikkate alınarak tavsiyeler ve çözümler sunulmakta, genel kurumsal yönetim ve idari işlemlerinin sürdürülmesi konusunda destek verilmektedir.