İş Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uzmanlaşmış hukuk ofisimiz tarafından, istihdam politikalarının geliştirilmesi, işçi ve işveren ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerin hazırlanması, iş ilişkisinin devamı boyunca oraya çıkan sorunların çözümlenmesi, iş sözleşmelerinin sona ermesi sürecinin yönetilmesi konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. İşe iade davalarında, fazla çalışma, ihbar, kıdem ya da sair iddialarla talep edilen tazminatların tahsili için açılan davalarda, çalışma müfettişleri ve bölge çalışma müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili idari ve hukuki süreçlerde ve diğer her türlü iş hukuku ihtilaf çözüm süreçlerinde temsil edilmektedir. Ayrıca, müvekkillerimizin çalışanlarına ve yöneticilerine, iş sözleşmesinin devamı boyunca ortaya çıkabilecek sorunlarda alınması gerekli önlemler, iş sözleşmesinin feshi sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve işçi - işveren ilişkilerinin yürütülmesi ile ilgili pek çok konuda eğitimler verilmektedir.