Pandemi Döneminde İşten Çıkarma
Pandemi Döneminde İşten Çıkarma

Bilindiği üzere,  4857 sayılı İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. Mevcut yasak daha sonra 2 kere daha uzatıldı ve bu yasak 17 Kasım 2020 tarihine kadar devam ediyor. Bu tarihten sonra yeni bir uzatma vadesi belirlenecek mi bu konu henüz bilinmiyor.

Pandemi ( Covid-19 salgını ) dönemi kapsamında işçilerin işlerinden olmaması ve ekonomik anlamda problem yaşamamaları sebebiyle, yürürlüğü konulan bu karar kimi zaman yanlış yorumlanabilmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, mevcut çıkarma yasağının istisnaları mevcuttur. Bu istisnalar, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri olup, bu gerekçeler dışında iş akdinin feshedilmesi mümkün değildir.

Bununla birlikte, işverenin örneğin “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” koduyla iş akdini sonlandırması işvereni hukuk karşısında haklı kılmaya yetmeyecektir. İşçi, iş hukukuna aykırı olarak işten çıkarıldığını iddia ediyorsa bir avukata danışarak, dava açma yoluna gidebilir. Bu kapsamda pandemi sürecinin dava açılmasına herhangi bir engel durumu bulunmamaktadır.

Uygulamada çalışanı işten çıkarmak isteyen işveren genellikle “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller”sebebiyle fesih" ya da “işçinin istifası sebebiyle fesih” olarak çıkış kodunu göstererek iş akdini feshedebilmektedir. İş akdi bu şekilde haksız feshedilen bir çalışanın, dava açarak alacaklarını tahsil edebilmesi mümkündür.

Av.Emrah GÜLER