Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Neler Getiriyor?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Neler Getiriyor?

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) yürütlük tarihi itibariyle yeni bir kanun değil. Fakat VERBİS'e kayıt yükümlülüğü sebebiyle toplumun her kesiminin dikkatini çekmiş durumda.

KVKK kişisel veriyi, "kimliği açıkça belli olan ya da çeşitli yollarla belirlenebilir hale getirilebilen gerçek kişilere ait her türlü veri" olarak tanımlamıştır. Buna göre tüzel kişilere ait olan verilerin kişisel veri kapsamında değerlendirilmediğini ve  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunmadığını belirtmek gerekmektedir.

Bununla birlikte kişisel veriler gerçek kişiler kadar tüzel kişiler tarafından da işlenebilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi yine kanunda geçen tanımıyla "Kişisel verilerin işlenmesi dediğimizde kişisel veriyi herhangi bir şekilde kullanmak, depolamak, saklamak, kaydetmek, değiştirmek, aktarmak gibi tüm işlemler kişisel verilerin işlenmesi" şeklinde tanımlanabilmektedir.

Bu kapsamda gerçek kişiler kadar hatta iş hayatı düşünüldüğünde gerçek kişilerden çok daha fazla yükümlülük tüzel kişilere yüklenmiş durumdadır. Bu sebeple tüzel kişilerin gerek 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülükleri gerekse de VERBİS'e kayıt  açısından alması gereken önlemler ve yapması zaruri olan işlemler mevcuttur.

Bu kapsamda belirtmek gerekir ki, herhangi bir hak kaybı yaşamamak açısından söz konusu KVKK sürecinin bir hukukçu danışmanlığında yönetilmesi önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki, KVKK kapsamında yapılması gerekenler bir süreç içermekte olup sadece evrak düzenlenmesinden ibaret değildir.

Bununla birlikte tüzel kişilerdeki çalışanların kişisel verileri VERBİS'e kayıt edilmemektedir. Bu konuda yanlış bir algı mevcut olup, bazı danışmanlık şirketleri tarafından bu yanlış algı kullanılmakta ve ve çalışan kişi başına ücret teklifleri verilmektedir. Bu kapsamda bilinmesi gerekir ki çalışanların veri kayıtları VERBİS'e kayıt edilmeyecek olup, bu konudaki şirketlerin sorumluluğu kayıt edilen verilerin türlerinin VERBİS'e bildirilmesi ile sınırlıdır.

KVKK süreci ciddi yaptırımları olan, dikkatle takip edilmesi gereken önemli bir süreçtir. Bu konuda muhakkak uzman hukukçulardan danışmanlık alınarak takip edilmesi şirketlerin lehine olacaktır. Aksi durumda büyük miktarlardaki para cezası yaptırımları ile karşılaşılması mümkün olacaktır.

Av.Emrah GÜLER