İçeriğe geç

Hakkımızda

Av.Emrah GÜLER

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi alan Emrah GÜLER, avukatlık stajını Ankara’da tamamlamıştır. Avukatlık mesleğine 2007 yılında Ankara’da faaliyet göstererek başlamıştır. 2007 yılından bu yana müvekkillerine hizmet vermektedir.

Hukuk Büromuz, hukukun üstünlüğünün ve avukatlık mesleğinin hak arama özgürlüğünün en önemli güvence mekanizması olduğu bilinciyle, avukat-müvekkil arasında temel meslekî ilkelere hassasiyet göstermektedir. 

Hukuk Büromuzun Avukatlık Meslek İlkeleri şöyledir: 

Gizlilik ve Meslekî Sır: “Sır saklama ve gizlilik” avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Avukatlık büromuz, BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri meslekî sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. 

Şeffaflık: Avukat, meslekî faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukukî görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekâletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.

Bağımsızlık: Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında “bağımsızlık” etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini meslekî faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.